نویسنده = سعید افشارزاده
تعداد مقالات: 3
2. بررسی فلوریستیک منطقه شمال بادرود، استان اصفهان

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 1-12

مهسا عبدی؛ سعید افشارزاده


3. بررسی فلور، شکل‌های رویشی و انتشار جغرافیایی عناصر گیاهی منطقه مرتعی یحیی‌آباد (نطنز)

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 1-12

شبنم عباسی؛ سعید افشارزاده؛ عبدالرضا مهاجری