نویسنده = محمود اطرشی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر نوع محیط‌کشت پایه بر تولید داروی ضد سرطان تاکسول در کشت سوسپانسیون سلولی سرخدار (Taxus baccata L.)

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 83-88

ابوالقاسم عباسی کجانی؛ محمدرضا مفید؛ محمود اطرشی


3. ریزازدیادی گیاه فلفل دلمه‌ای در شرایط کشت درون شیشه

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 1-12

محمود اطرشی؛ کوثر مرادی؛ مجتبی خیام نکوئی