نویسنده = ساسان محسن‌زاده
تعداد مقالات: 3
1. پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه Vetiver zizanioides به شیرابه پسماند شهری

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 79-96

10.22108/ijpb.2016.20702

ساسان محسن‌زاده؛ نادره نادری؛ مهدی نظری


2. اثر سیلیکون و نانوسیلیکون در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری بر گیاهچه ذرت

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 59-74

حمیدرضا زارع؛ زهره قنبرزاده؛ آسیه بهداد؛ ساسان محسن‎زاده


3. مطالعه ژن عامل رونویسی متصل‌شونده به عناصر پاسخ‌دهنده به تنش کم آبی در برخی ارقام گندم نان ایران

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 69-76

ساسان محسن‌زاده؛ جواد کریمی اندانی؛ حسن محبت‌کار