نویسنده = بهرام پورحیدر خشکرودی
تعداد مقالات: 3
3. شناسایی و اکولوژی دیاتومه‌های اپیلیتک رودخانه بابلرود

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 43-56

بهرام پورحیدر خشکرودی؛ ناصر جعفری؛ علیرضا نقی‌نژاد