نویسنده = سید غلامعلی جلالی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی صفات تشریحی برگ پسته وحشی (Pistacia atlantica var kurdica)

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 71-80

نسرین سیدی؛ سید غلامعلی جلالی؛ محمد مقدم


2. کاربرد پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر ‌در مطالعه تنوع درون گونه‌ای سه جمعیت از پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf.)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 1-14

نسرین سیدی؛ سید غلامعلی جلالی؛ محمد مقدم؛ مسعود طبری؛ سید ابوالقاسم محمدی