نویسنده = ریحانه عموآقایی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی اثر هیدرو و اسموپرایمینگ دو رقم تجاری نخود بر جوانه‌زنی، فاکتورهای رشد و تعداد گرهک‌های ریشه در شرایط تنش شوری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 71-86

فاطمه خدابخش؛ ریحانه عموآقایی؛ اکبر مستأجران؛ گیتی امتیازی


4. نقش حفاظتی پلی‌آمین‌ها در برابر شوک گرمایی در رشد دانه‌رُست‌های سویا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 31-40

سمانه مقیم؛ ریحانه عموآقایی؛ بهزاد شارقی