نویسنده = لیلا شبانی
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر آبسیزیک اسید بر تنش اکسیداتیو در کشت‌های ساقه بادرنجبویه (Melissa officinalis)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 61-78

10.22108/ijpb.2019.116201.1147

سیده معصومه موسوی؛ لیلا شبانی؛ ندا میرآخورلی


3. سنجش میزان ترکیبات فنولیک و اسانس در ژنوتیپ‌های میکوریزی نعنا

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 81-94

معصومه احمدی خویی؛ لیلا شبانی؛ سمانه باقری


4. تأثیر همزمان دو قارچ مایکوریز آربوسکولار بر تولید گلیسیریزین، ترکیبات فنولیک کل و فلاونوئید در ریشه‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 75-88

یونس اروجی؛ لیلا شبانی؛ مجید شریفی تهرانی؛ فاطمه آقابابایی؛ شکوفه انتشاری


5. فعال‌سازی پاسخ‌های دفاعی تحت تنش ایزوتیوسیانات در گیاهچه‌های کلزا

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 81-92

فهیمه توکلی زانیانی؛ لیلا شبانی؛ رؤیا رضوی‌زاده