نویسنده = علی سروش‌زاده
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر محلول‌پاشی عنصر روی و هورمون اکسین بر تغییرات هورمونی و رشد گیاه ذرت (Zea mays L.)

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 63-76

بهنام زند؛ علی سروش‌زاده؛ فائزه قناتی؛ فؤاد مرادی


2. تأثیر اکسین و عنصر مس بر رشد زعفران

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 111-124

نسیم رضوانی؛ علی سروش‌زاده؛ مظفر شریفی


4. اثر محلول‌پاشی روی (Zn) و اکسین (IBA) بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در ذرت دانه‌ای

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 35-48

بهنام زند؛ علی سروش‌زاده؛ فائزه قناتی؛ فؤاد مرادی