نویسنده = سید جواد حسینی فرد
تعداد مقالات: 1
1. اثر اکتومیکوریز بر روی میزان برخی عناصر معدنی موجود در گیاه پسته (احمد آقایی) تحت تیمار غلظت‌های متفاوت منیزیم

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 1-12

سکینه بهرامی سیرمندی؛ علی احمدی مقدم؛ سید جواد حسینی فرد