نویسنده = حبیب‌الله ناظم
تعداد مقالات: 1
1. استخراج و بررسی مشخصات آنزیم تایروزیناز بادام‌زمینی شمال ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 49-62

معصومه فریدی؛ ریحانه سریری؛ وهب جعفریان؛ حبیب‌الله ناظم