نویسنده = اقدس عنایتی اکمل
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه بیوسیستماتیک چهار جمعیت از گونه Astragalus macrostachys DC. از بخش Malacothrix Bunge در ایران

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 39-54

مسعود رنجبر؛ رؤیا کرمیان؛ اقدس عنایتی اکمل