نویسنده = مهسا عبدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فلوریستیک منطقه شمال بادرود، استان اصفهان

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 1-12

مهسا عبدی؛ سعید افشارزاده