نویسنده = زهرا سادات شبر
تعداد مقالات: 3
1. اثر تنش خشکی انتهای فصل بر تجمع و انتقال مجدد کربوهیدراتهای محلول میانگره های ساقه دو رقم جو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

10.22108/ijpb.2020.118855.1171

راضیه سرآبادانی تفرش؛ زهرا سادات شبر؛ مریم شهبازی


2. OsABI5 و OsVP1، دو عامل رونویسی دخیل در پاسخ به تنش‌های غیر زیستی در برنج

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 49-60

مریم السادات شُبَّر؛ زهرا سادات شُبَّر؛ وحید نیکنام


3. بررسی بیان خانواده ژنی دهیدرین‌ها در ژنوتیپ‌های حساس و متحمل جو وحشی و زراعی در شرایط تنش خشکی

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 39-46

رها عابدینی؛ مریم شهبازی؛ زهرا سادات شبر؛ ریحانه پیشکام راد؛ آسا ابراهیمی