نویسنده = فاطمه خادمی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ریخت‌شناسی و گرده‌‌شناسی سه بخش از جنس Onobrychis Mill. در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 53-66

مسعود رنجبر؛ فاطمه خادمی