نویسنده = محمود شمیلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی تغییرات بیوشیمیایی مسیر فنیل پروپانوئیدی اندام‌های گیاه نیشکر (Saccharum officinarum) طی مراحل نموی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 53-68

محمود هاشمی تبار؛ محمود شمیلی؛ مریم کلاهی؛ محمدرضا تابنده