نویسنده = روح الله کریمی
تعداد مقالات: 3
2. اثر کاربرد برگی اکسید نیتریک بر تعدیل تنش شوری در انگور رقم بیدانه-سفید

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-64

10.22108/ijpb.2019.114329.1129

منیر ابراهیمی؛ روح الله کریمی؛ معصومه عامریان


3. اثر تغذیه برگی سولفات‌ پتاسیم بر شاخص‌های مورفو-فیزیولوژیکی انگور تحت تنش ‌شوری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-106

10.22108/ijpb.2018.111936.1105

راضیه مینازاده؛ روح الله کریمی؛ بهروز محمد پرست