کلیدواژه‌ها = آنالیز ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه و آنالیز بیوانفورماتیکی ژنوم کامل کلروپلاستی سه رقم توت فرنگی F.vesca, F.virginiana, F.chiloensis

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 63-76

10.22108/ijpb.2019.113723.1118

فرشید طلعت؛ نسا غفاری؛ ابوالحسن فجری؛ مهدی بدری انرجان