کلیدواژه‌ها = ریخت شناسی
تعداد مقالات: 1
1. صفات ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی گل و میوه در سرده L. Sanguisorba از تیره گل سرخ در ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 53-68

10.22108/ijpb.2018.109172.1073

عادله دیلمی معزی؛ مرضیه بیگم فقیر؛ ریایه شاهی شاووان