کلیدواژه‌ها = پسته
تعداد مقالات: 4
2. مطالعه اثر پایه و رقم در فعالیت آنزیم PAL، تولید ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در گل، برگ و میوه گیاه پسته (Pistacia vera L.)

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 95-110

نازی نادرنژاد؛ علی احمدی مقدم؛ جواد حسینی فرد؛ شهرام پورسیدی


3. بررسی اثر تیمارهای سرما و روز کوتاه بر بیان ژن دهیدرین در دانه‏رُست‏ها و شاخسارهای باززایی شده پسته (Pistacia vera L.)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 35-48

الهه زمانی بهرام‌آبادی؛ فرخنده رضانژاد؛ حسینعلی ساسان


4. اثر اکتومیکوریز بر روی میزان برخی عناصر معدنی موجود در گیاه پسته (احمد آقایی) تحت تیمار غلظت‌های متفاوت منیزیم

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 1-12

سکینه بهرامی سیرمندی؛ علی احمدی مقدم؛ سید جواد حسینی فرد