کلیدواژه‌ها = دانه گرده
تعداد مقالات: 4
2. مطالعه ریخت‌شناسی و گرده‌‌شناسی سه بخش از جنس Onobrychis Mill. در ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 53-66

مسعود رنجبر؛ فاطمه خادمی


3. مطالعه مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در DC. Inula aucheriana

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 15-28

عبدالکریم چهرگانی‌‌راد؛ سمیه حاجی صادقیان؛ فریبا محسن زاده


4. بررسی ویژگی‌های تکوینی دانه گرده و تخمک در گونه Centaurea iberica Trevir. ex Spreng

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 63-74

عبدالکریم چهرگانی‌راد؛ ناصر حسینی؛ منا ناظمی؛ حسین لاری یزدی