کلیدواژه‌ها = جنس خشخاش
تعداد مقالات: 1
1. مشخصات کاریوتیپی گونه‌های جنس Papaver در رویشگاه‌های استان اردبیل

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 77-90

فرزانه عظیمی مطعم؛ ژیرایر کاراپتیان؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ رضا طلایی