کلیدواژه‌ها = سویا
تعداد مقالات: 5
2. تولید سویای تراریخت با استفاده از ریزنمونه نیمه بذر

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 29-40

سمیه هوشیار؛ محمدباقر باقریه نجار؛ مهناز اقدسی؛ احمد عبدل‌زاده


5. نقش حفاظتی پلی‌آمین‌ها در برابر شوک گرمایی در رشد دانه‌رُست‌های سویا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 31-40

سمانه مقیم؛ ریحانه عموآقایی؛ بهزاد شارقی