کلیدواژه‌ها = پرایمینگ
تعداد مقالات: 3
3. بررسی اثر هیدرو و اسموپرایمینگ دو رقم تجاری نخود بر جوانه‌زنی، فاکتورهای رشد و تعداد گرهک‌های ریشه در شرایط تنش شوری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 71-86

فاطمه خدابخش؛ ریحانه عموآقایی؛ اکبر مستأجران؛ گیتی امتیازی