کلیدواژه‌ها = جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 7
1. ساختار ژنتیکی مولفه‌های جوانه‌زنی جو تحت شرایط نرمال و تنش شوری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 79-94

10.22108/ijpb.2019.110184.1085

ساناز غفاری مقدم؛ حسین صبوری؛ عبدالطیف قلیزاده؛ حسینعلی فلاحی


2. تغییرات بیوشیمیایی طی زوال بذرهای کدوی تخم کاغذی: پراکسیداسیون لیپید و صدمات غشا

دوره 6، شماره 20، بهار 1393، صفحه 97-112

فرشید ‌قادری‏فر؛ افشین سلطانی؛ حمیدرضا صادقی‌پور


6. بررسی اثر فلوراید بر ساختار تشریحی اندام‌های رویشی گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris L.

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 1-10

صدیقه اربابیان؛ سیمین تاجیک اسمعیلی؛ سایه جعفری مرندی


7. بررسی اثر هیدرو و اسموپرایمینگ دو رقم تجاری نخود بر جوانه‌زنی، فاکتورهای رشد و تعداد گرهک‌های ریشه در شرایط تنش شوری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 71-86

فاطمه خدابخش؛ ریحانه عموآقایی؛ اکبر مستأجران؛ گیتی امتیازی