کلیدواژه‌ها = کادمیوم
تعداد مقالات: 2
2. بررسی مقاومت، جذب و انباشتگی کادمیوم در گیاه Matthiola chenopodiifolia Fisch & C. A. Mey (Brassicaceae)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 87-98

سید مجید قادریان؛ ناصر جمالی حاجیانی