کلیدواژه‌ها = آسکوربات پراکسیداز
تعداد مقالات: 5
4. پاسخ‌های فیزیولوژیک سلول‌های جداکشت گیاه جعفری به میدان مغناطیسی ایستا

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 59-68

الهام رجب‌بیگی؛ فائزه قناتی؛ پرویز عبدالمالکی


5. اثر تنش‌های سرمایی بر ایجاد پروتئین ضد یخ و افزایش پراکسیداسیون لیپیدها در دو گونه مرکبات شمال ایران

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 97-102

ریحانه سریری؛ مجید گلوانی؛ رضا فتوحی قزوینی؛ وهب جعفریان