کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: بابونه آلمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جذب و تجمع سرب در مراحل مختلف رشد و نمو بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla)

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 53-62

سیده زهره صادری؛ فاطمه زرین کمر؛ حسین زینلی