کلیدواژه‌ها = کتان سفید
تعداد مقالات: 3
2. پاسخ‌های فیزیولوژیک سلول‌های جداکشت کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) به الیسیتورهای قارچی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 15-30

صدیقه اسمعیل‌زاده بهابادی؛ مظفر شریفی


3. افزایش تولید ترکیبات لیگنانی و فنیل پروپانوییدی تحت تأثیر کیتین و کیتوزان در کشت سلول کتان سفید (Linum album)

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 13-26

صدیقه اسمعیل‌زاده بهابادی؛ مظفر شریفی؛ ناصر صفایی؛ مهرداد بهمنش