کلیدواژه‌ها = ایزوتیوسیانات
تعداد مقالات: 1
1. فعال‌سازی پاسخ‌های دفاعی تحت تنش ایزوتیوسیانات در گیاهچه‌های کلزا

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 81-92

فهیمه توکلی زانیانی؛ لیلا شبانی؛ رؤیا رضوی‌زاده