کلیدواژه‌ها = اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر EDTA به عنوان همبندکننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus sativus L.).

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 1-14

ژاله حسانی؛ علی گنجعلی؛ پروانه ابریشم‌چی؛ حمید اجتهادی