کلیدواژه‌ها = فنیل پروپانوئید
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ‌های فیزیولوژیک سلول‌های جداکشت کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) به الیسیتورهای قارچی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 15-30

صدیقه اسمعیل‌زاده بهابادی؛ مظفر شریفی