کلیدواژه‌ها = شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات میزان برخی متابولیت‌های گیاهچه شیرین‌بیان در تیمار اکسید مس و اکسید روی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 67-80

راضیه سلطانی‌نژاد؛ رؤیا رضوی‌زاده؛ حکیمه علومی


2. مطالعه آغازش و نمو اندام‌های گل در شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 41-52

شیوا براتی؛ محمدرضا دادپور؛ سمیه نقی‌لو؛ علی موافقی