کلیدواژه‌ها = گیاه‌پالایی
تعداد مقالات: 3
2. پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه Vetiver zizanioides به شیرابه پسماند شهری

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 79-96

10.22108/ijpb.2016.20702

ساسان محسن‌زاده؛ نادره نادری؛ مهدی نظری


3. بررسی گیاه‌پالایی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های نفت‌‌خام با استفاده از گیاه پریوش (Catharanthus roseus)

دوره 6، شماره 21، تابستان 1393، صفحه 111-126

مهری عسکری مهرآبادی؛ فریبا امینی؛ پریسا ثابتی