کلیدواژه‌ها = جنین‌زایی بدنی (سوماتیک)
تعداد مقالات: 1
1. باززایی درون ‌شیشه برخی ژنوتیپ‌های ایرانی یونجه (Medicago sativa L.) از طریق جنین‌زایی بدنی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 39-50

سهراب عابدی؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ پریسا شیخ‌زاده مصدق؛ مجید شکرپور