کلیدواژه‌ها = تنظیم‌کننده رشد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر منشأ ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد مختلف بر ریزازدیادی پسته وحشی (Pistacia atlantica ssp. mutica)

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 67-76

زینب صفری؛ علی‌اشرف مهرابی؛ علی آرمینیان