کلیدواژه‌ها = فنل کل
تعداد مقالات: 2
1. اثر همزیستی قارچ Piriformospora indica بر کمیت اسانس و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی نعناع فلفلی در تنش شوری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-20

10.22108/ijpb.2017.94775

معصومه خالوندی؛ محمدرضا عامریان؛ همت اله پیردشتی؛ مهدیl برادران فیروزآبادی؛ احمد غلامی


2. بررسی برخی تغییرات بیوشیمیایی مسیر فنیل پروپانوئیدی اندام‌های گیاه نیشکر (Saccharum officinarum) طی مراحل نموی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 53-68

محمود هاشمی تبار؛ محمود شمیلی؛ مریم کلاهی؛ محمدرضا تابنده