کلیدواژه‌ها = هورمون D-4 و 2
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کالوس‌زایی و توان آنتی‌اکسیدانی عصارۀ متانولی حاصل از ریزنمونه‌های مختلف گیاه Teucrium polium

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 37-52

10.22108/ijpb.2016.21034

مرجان جاویدی مقدم؛ منیره چنیانی؛ علی گنجعلی؛ مهرداد لاهوتی