کلیدواژه‌ها = بیشینة عملکرد فتوسیستم II
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سازوکارهای حفاظت نوری در گندم در شرایط سرما و نور شدید

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-72

10.22108/ijpb.2017.21566

قادر حبیبی؛ نسرین ثروتیان؛ معصومه عابدینی