موضوعات = زیست‌سلولی گیاهی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی، باززایی و تولید سوخ در گیاه والک (Allium akaka subsp. akaka)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-80

10.22108/ijpb.2019.111214.1101

آرزو پازوکی؛ محبوبه زارع مهرجردی؛ مریم نوروزی؛ شیرین دیانتی دیلمی


2. تأثیر پیش‌تیمار بذر با سدیم هیدروسولفید (NaHS) بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه ذرت در تنش سرب

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-34

10.22108/ijpb.2018.107473.1060

رویا زنگنه؛ رشید جامعی؛ سیاوش حسینی سرقین؛ سروش کارگر خرمی