نویسنده = رضانژاد، فرخنده
تعداد مقالات: 8
3. بررسی ناهنجاری‌های نمو تخمک به‌دانه در پسته اهلی (Pistacia vera L.)

دوره 6، شماره 20، بهار 1393، صفحه 29-46

نجمه حسینی؛ فرخنده رضانژاد؛ قاسم محمدی‌نژاد


6. بررسی اثر تیمارهای سرما و روز کوتاه بر بیان ژن دهیدرین در دانه‏رُست‏ها و شاخسارهای باززایی شده پسته (Pistacia vera L.)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 35-48

الهه زمانی بهرام‌آبادی؛ فرخنده رضانژاد؛ حسینعلی ساسان