نویسنده = نوری، میترا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی جوانه‌زنی، مقدار کلروفیل و رشد گیاه اقاقیا (Rubinia pseudoacacia L.) در پاسخ به آلودگی نفت‌خام

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 41-54

مهری عسکری مهرآبادی؛ میترا نوری؛ فریبا امینی؛ فاطمه بیگی