نویسنده = جعفری مرندی، سایه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر فلوراید بر ساختار تشریحی اندام‌های رویشی گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris L.

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 1-10

صدیقه اربابیان؛ سیمین تاجیک اسمعیلی؛ سایه جعفری مرندی