نویسنده = نادری، نادره
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه Vetiver zizanioides به شیرابه پسماند شهری

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 79-96

10.22108/ijpb.2016.20702

ساسان محسن‌زاده؛ نادره نادری؛ مهدی نظری