نویسنده = عباسی کجانی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر نوع محیط‌کشت پایه بر تولید داروی ضد سرطان تاکسول در کشت سوسپانسیون سلولی سرخدار (Taxus baccata L.)

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 83-88

ابوالقاسم عباسی کجانی؛ محمدرضا مفید؛ محمود اطرشی