نویسنده = ساسان، حسینعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تیمارهای سرما و روز کوتاه بر بیان ژن دهیدرین در دانه‏رُست‏ها و شاخسارهای باززایی شده پسته (Pistacia vera L.)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 35-48

الهه زمانی بهرام‌آبادی؛ فرخنده رضانژاد؛ حسینعلی ساسان