نویسنده = احمدی مقدم، علی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه اثر پایه و رقم در فعالیت آنزیم PAL، تولید ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در گل، برگ و میوه گیاه پسته (Pistacia vera L.)

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 95-110

نازی نادرنژاد؛ علی احمدی مقدم؛ جواد حسینی فرد؛ شهرام پورسیدی


2. اثر اکتومیکوریز بر روی میزان برخی عناصر معدنی موجود در گیاه پسته (احمد آقایی) تحت تیمار غلظت‌های متفاوت منیزیم

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 1-12

سکینه بهرامی سیرمندی؛ علی احمدی مقدم؛ سید جواد حسینی فرد