نویسنده = گوهری، غلامرضا
تعداد مقالات: 3
1. وابستگی زنده‌مانی جداکشت‌های مریستم شاخه با جنبه‌های ریخت‌شناختی آن در انگور (Vitis vinifera)

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 27-38

غلامرضا گوهری؛ سمیه فریدی نیچران؛ سمیه نقی‌لو؛ علیرضا مطلبی‌آذر؛ محمدرضا دادپور


2. بررسی اندام‌زایی گل در گونه گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis Willd.)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 11-19

غلامرضا گوهری؛ سمیه نقی لو؛ علی موافقی؛ محمدرضا دادپور


3. تکوین گل آذین و گل در گونه amaricana Phytolacca (سرخاب کولی)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 37-46

سمیه نقی‌لو؛ محمدرضا دادپور؛ غلامرضا گوهری