نویسنده = حسن ساجدی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نارنگی پیج روی پایه سیترنج تحت تنش دمای پایین

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 1-12

یحیی تاجور؛ رضا فتوحی قزوینی؛ یوسف حمید اوغلی؛ رضا حسن ساجدی