نویسنده = حقیقت حور، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تولید کالوس و باززایی گیاه Papaver pseudo-orientale در شرایط کشت درون شیشه‌

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 11-22

مریم حقیقت حور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع