نویسنده = اوشیب نتاج، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آت‌اکولوژی گونه Lolium rigidum Gaud. در استان مازندران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 37-46

ملیحه اوشیب نتاج؛ حسن شکرچی؛ محمد اکبرزاده؛ مریم کشاورزی